Infosessies

Sinds het begin van de 21 ste eeuw is het imago van de islam over heel de wereld aangetast en dit na 9/11. Eén van de oorzaken hiervan is het negatieve beeld dat gecreëerd wordt door de media. Ook de incorrecte handelingen van bepaalde moslims hebben een invloed hierop .

Bovendien is de onwetendheid rondom het begrip islam ook een van de oorzaken van een toenemende islamofobie. Dit is een van de redenen waarom Vereniging Salaam kosteloze infosessies organiseert. Deze infosessies geven je een duidelijk en een werkelijk beeld van de islam en worden aan de hand van een powerpoint presentatie gegeven.

Tijdens deze presentatie worden de volgende onderwerpen behandeld:

- Wat is islam

-  Wie is Allah

 - Wie is de Profeet Mohammed (vzmh)

-  Wat is de Koran?

- Wat is de reden van ons bestaan?

- De positie van de vrouw in de islam

 - De hoofddoek

- Is Jihad gelijk aan terrorisme?

 

U kunt zich inschrijven voor infosessies. Klik hier